травопільна система землеробства


травопільна система землеробства
Система землеробства, за якої у структурі посівних площ не менше 50% відводять під багаторічні трави. У зв'язку з цим у видовій структурі бур'янового угруповання збільшується частка багаторічних та дворічних бур'янів.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.